Please update your Flash Player to view content.
JIEN ENTREPRENAD
VERKSAMHET Krypgrundsavfuktning

Man har i regel inte någon murstock som går ner i krypgrunden och saknar en stor del av den spillvärme som föregångaren torpargrunden hade. Krypgrund ses idag som en riskkonstruktion då det ofta byggs upp högs fuktvärden i utrymmet.
Man har historiskt sätt försökt att lösa detta genom att ventilera krypgrunden mer vilket kan ta bort symtomen, dvs dålig lukt, men ökat på det verkliga problemet mögel och röta.
Modern forskning visar att tillföra en liten kontrollerad mängd värme i krypgrunden skyddar man de flesta krypgrunder permanent. Krypgrund byggs även i andra varianter såsom med betongbjälklag, plåtbjälklag och varmgrund.
Krypgrunden har ett oförtjänt dåligt rykte på grund av okunskap. Om man jämför krypgrund med andra grundläggningsmetoder så har den många fördelar